Phone

ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μονώσεις, Επισκευές Σπιτιών

Εκτός από κατασκευές νέων κτιρίων η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε είδους επισκευές και μονώσεις (υγρομονώσεις, θερμομονώσεις, ειδικές μονώσεις) υφιστάμενων κτιρίων.

Μονώσεις Δωμάτων (Ταράτσες)
Τα περισσότερα προβλήματα που δημιουργούνται σε μια οικοδομή οφείλονται σε αστοχίες που παρουσιάζονται στα δώματα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και για την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, τα δώματα μονώνονται με υγρομόνωση και θερμομόνωση.

Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν εξοικονομείται ενέργεια - κόστος, αφετέρου δε εξαλείφονται τα υφιστάμενα προβλήματα υγρασίας στην οικοδομή ή μηδενίζεται η πιθανότητα ανάπτυξης τους. Αρχικά επαλείφεται η πλάκα με ασφαλτικό. Ακολουθεί η τοποθέτηση του ασφαλτόπανου με ψηφίδα, η κατασκευή τσιμεντοκονίας όπου δίνονται οι απαραίτητες ρύσεις (κλίσεις), ενώ η τελική στρώση γίνεται με πλάκες και ειδικό στόκο.

Θερμομονώσεις
Η θερμομόνωση γεννήθηκε από την ανάγκη να έχουμε στα σπίτια μας θερμική άνεση όλες τις εποχές του χρόνου. Τοποθετείται στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου (τοιχοποιίες, δώματα, οροφές υπογείων, πυλωτή κτλ.). Πέραν της θερμικής άνεσης, χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχει μεγάλο οικονομικό όφελος και ταυτόχρονα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της οικοδομής η οποία προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες και τις ρυπογόνες ουσίες. Στις τοιχοποιίες τοποθετείται στην εξωτερική παρειά αυτών «κέλυφος» μετά το επίχρισμα.

Με τη θερμομόνωση επιτυγχάνουμε σταθερή θερμοκρασία 21ο C μέσα στο οίκημα, εξασφαλίζοντας μια υγιεινή ατμόσφαιρα μέσω της αποφυγής ιώσεων που αναπτύσσονται λόγω των διαφορών θερμοκρασίας. Πέραν των τοιχοποιίων, δωμάτων και δαπέδων, για να επιτύχουμε τη μέγιστη θερμομόνωση τοποθετούμε πιστοποιημένα κουφώματα με ενεργειακά τζάμια και θερμοδιακοπή της εταιρίας Elvial.

Ειδικές Μονώσεις (Τοιχία Υπογείου, Πισίνες, Δεξαμενές)
Στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή με το νερό (πχ θεμέλια, τοιχία υπογείου, πισίνες, δεξαμενές νερού) απαιτούν υγρομόνωση. Ανά περίπτωση η υγρομόνωση πραγματοποιείται με διαφορετικά υλικά. Τα πιο συνήθη είναι τα ασφαλτικά, τα ασφαλτόπανα με ψηφίδα, τα τσιμεντοειδή, τα χοντρά νάιλον καθώς και τα νάιλον με τη μορφή «αυγοθήκης».

Στην περίπτωση που τοποθετείται πλακάκι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικός στόκος, ο οποίος δεν καταστρέφεται από το νερό. Μηδενίζοντας την υγρασία, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ενοίκων. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ένα υγρό περιβάλλον δημιουργεί διάφορα προβλήματα υγείας στο αναπνευστικό και στις αρθρώσεις.

Επισκευές Κτιρίων
Τα κτίρια συχνά παρουσιάζουν αστοχίες στα δώματα και στο κέλυφος του κτιρίου. Ειδικότερα, τα κτίρια από σκυρόδεμα παρουσιάζουν προβλήματα κυρίως στις γωνιακές κολώνες και στα μπαλκόνια, δηλαδή στις επιφάνειες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες. Αυτές οι αστοχίες οφείλονται στη λεγόμενη «ενανθράκωση» του σκυροδέματος. Η αποκατάσταση λαμβάνει χώρα αφού απομακρυνθούν όλες οι σαθρές στρώσεις και το οξειδωμένο τμήμα του οπλισμού με πιστοποιημένα υλικά.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Document

Έχετε φανταστεί την κατοικία των ονείρων σας και θέλετε μια πρώτη εκτίμηση για το πόσο θα σας στοιχίσει. Στείλτε μας τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), πληροφορίες για το οικόπεδο, το είδος της κατοικίας και τις ανέσεις που θέλετε να διαθέτει. Η ομάδα μας θα εξετάσει τα δεδομένα και θα συντάξει μια πρώτη ενδεικτική προσφορά!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Εταιρεία: Ανωγείων 28, 71304, Θέρισσος, Ηράκλειο, Κρήτης
Εργοστάσιο: ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς, Ηράκλειο, Κρήτης

SOCIAL MEDIA

Ακολουθήστε μας στις παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.